skarpa na wysokości ulicy Smolnej, po prawej stronie Klub Bankowca