Zagadnieniem Skarpy Warszawskiej po raz pierwszy zająłem się w ramach projektu studenckiego, który na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej prowadziła prof. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska. Efektem finalnym zajęć była propozycja rozwiązania wybranego fragmentu skarpy, w tym wypadku przecięcia Alei na Skarpie i Alei Jerozolimskich. Jest to miejsce wciąż wymagające interwencji.