O tym, jak wielką rolę dla urbanistów powojennych odgrywała Skarpa (przynajmniej w sferze mentalnej, w sferze myślenia o mieście) świadczy fakt, że oficjalny tygodnik dotyczący odbudowy stolicy, który sami wydawali, nazwali Skarpa Warszawska.

„tygodnik wydawany w W-ie X 1945 – X 1946 przez Spóldzielnię Wydawniczą ‚Czytelnik’ i BOS, poświęcony odbudowie stolicy; zał. W.Kraelska-Filipowiczowa, W.Moszczeńska (od X 1945 re.), T.Filipczak (od VI 1946 red.); współpracowali przede wszystkim czołowi urbaniści i architekci z BOS; zawierała projekty i plany odbudowy W-wy, artykuły z zakresu urbanistyki, demografii, przemysłu warsz. oraz rozwoju kultury i historii W-wy; jej kontynuacją była ‚Stolica’; nakład ok. 10 tys. egz. (1946)”

[Encyklopedia Warszawy 1994, s.783-784]

A niedawno natrafiłem przypadkowo na nowo powstałą księgarnię internetową „Skarpa Warszawska”, która pod tym samym tytułem wydaje nowy miesięcznik.