W ramach otrzymanego półrocznego Stypendium z Budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczynam budowę strony internetowej projektu Warszawskiej Drogi Kultury drogakultury.waw.pl oraz z dwojoną siłą podejmuję działania społeczne prowadzące do budowania koalicji instytucji kultury rezydujących na skarpie.