W sobotę odbyło się na skarpie Śniadaniu na Trawie. Spotkanie miało formułę dyskusji z mieszkańcami, do której wstępem były krótkie prezentacje. Jedną z nich poprowadziłem ja – na temat alei Na Skarpie i partycypacji społecznej w ogóle.

Przedstawiam temat mojego wystąpienia:

Kto bierze udział w ‚grze w miasto’ i jak zostać jednym z graczy.
Czy metody projektowe, którymi przez lata posługiwali się urbaniści, mogą być jeszcze dzisiaj efektywne? Czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto za nich pomyśli? Rzecz o tym, że partycypacja społeczna jest elementem funkcjonowania społeczeństwa otwartego i w tym sensie jest dzisiaj koniecznością.
Śniadanie Na Trawie było bardzo udane. Mieliśmy ciekawe wykłady, ciekawą dyskusję i smaczne ciastka. Dziękuję tym, którzy zjawili się. Tych, którzy w Śniadaniu udziału wziąć nie mogli, zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem Gazety Stołecznej.
Niedługo później odbył się Podwieczorek na Trawie – spotkanie podsumowujące cały cykl Śniadań.