O Aleksandrii pochodzącej od imienia Aleksandra Zasławskiego, o Dynasach nazwanych imieniem księcia de Nassau oraz o Sewerynowie noszącym nazwę od imienia Seweryna Uruskiego.

Przed wiekami obszar ten wyglądał zupełnie inaczej: Wisła płynęła bliżej skarpy niż dzisiaj, a teren był podmokły i zalesiony.
Po przeniesieniu rezydencji królewskiej z Krakowa do Warszawy (1596 r.), zaczął się nowy okres w życiu miasta. Tereny wokół Starej i Nowej Warszawy, w tym Krakowskie Przedmieście i skarpa, zostały zabudowane reprezentacyjnymi pałacami królewskimi, rezydencjami magnackimi, kościołami, dworami szlacheckimi oraz kamienicami bogatych mieszczan. […]
Ok. 1816 r. jeden z pamiętnikarzy tak opisywał tereny na skarpie: „W ruinach pałacu Dynasowskiego mieszkali biedni ludzie… Cała przestrzeń dookoła nie była ogrodzona a przystęp do niej stanowiła ulica Aleksandria. Rosły tu trawa i zielsko, gdzieniegdzie na wpół uschłe drzewko, pasły się krowy i kozy. Na sporym stawie latem pływały gęsi i kaczki a w zimie była ślizgawka… Prócz mętów, znajdujących tu zazwyczaj bezpieczne schronienie, grasowali tu uczniowie, którzy zbiegłszy ze szkoły, zabawiali się w różne gry. Na wzgórzu operowali piaskarze, czerpiący piasek na sprzedaż.” (Jan Bystroń, „Warszawa”, str. 181).