Dotychczas w opisach skarpy używałem różnych określeń, nie definiując ich. Wydaje mi się celowe uściślenie stosowanych pojęć. Za wzór przyjąłem nazewnictwo stosowane przez geomorfologów (Majdecki 1993) – jest to podział na pięć stref:
  1. przyskarpie (korona)
  2. górna linia skarpy
  3. stok skarpy
  4. dolna linia skarpy
  5. podskarpie