skarpa u podnóża UW
skarpa u podnóża UW
skarpa u podnóża UW
przejście przez ulicę Oboźną
droga do ulicy Bartoszewicza na skarpie
nowe schody prowadzące przez wąwóz
skarpowa strona Uniwersytetu Muzycznego
Dodaj napis