fot. Tomasz Kwiatkowski
Na spotkaniu podsumowującym realizowany przez Fundację Culture Shock projekt „Skarpa Reaktywacja” opowiedzieliśmy m.in. o Warszawskiej Drodze Kultury i potrzebie integrowania działań na skarpie. W dyskusji głos zabrali Joanna Porębska, Marcin Chomicki, Maciej Czeredys i Artur Jerzy Filip. Rozmowę poprowadziła Marta Pawlaczek, koordynatorka projektów Fundacji Culture Shock.

fot. Tomasz Kwiatkowski
fot. Tomasz Kwiatkowski

fot. Tomasz Kwiatkowski