O godzinie 13. wszystkie dziesięć plansz (łącznie 7 metrów kwadratowych!) zostało rozwieszonych na wystawie prac dyplomowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wystawa była otwarta dla wszystkich.
 
 
Przez ostatni rok zajmowałem się zagadnieniem wartości kulturowych Skarpy Warszawskiej oraz badaniem jej znaczenia dla obrazu miasta. Moim celem było i jest nadal wyeksponowanie korony skarpy w strukturze przestrzennej stolicy.


Jakie znaczenie Skarpa Warszawska ma a jakie mogłaby mieć dla dzisiejszej Warszawy?
Cóż takiego miasto mogłoby na niej zyskać?
Po co nam aleja Na Skarpie?
Dokąd prowadzi ulica Smolna?
I dlaczego nie wolno zwlekać z działaniem?

Wspólnie z arch. Maciejem Czeredysem opowiedzieliśmy o założeniu alei Na Skarpie, potencjale obszaru Skarpy i konieczności zintegrowania jej ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta.
Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu autorskich wykładów dr Marka Ostrowskiego, znanego varsavianisty, na temat Warszawy. Tematem omawianego wieczoru była Skarpa Warszawska. Dr Ostrowski tłumaczył znaczenie skarpy dla historii miasta i obrazował jej dzisiejszą postać. Poruszył wiele ciekawych wątków. Zwrócił też uwagę na fakt, że na obszarze Warszawy najwyższy jest fragment skarpy na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego, czyli dzisiejszej siedziby Uniwersytetu. Leży więc uniwersytet na koronie skarpy – tym lepiej, że temat skarpy zawitał na uniwersyteckie wykłady.

dr Marek Ostrowski
Do krótkiego zabrania głosu dr Ostrowski zaprosił również mnie. Na zakończenie spotkania wygłosiłem krótki wykład, będący streszczeniem mojego osobistego stosunku do zagadnienia.

Wykłady dr Ostrowskiego gorąco polecam.

W sobotę odbyło się na skarpie Śniadaniu na Trawie. Spotkanie miało formułę dyskusji z mieszkańcami, do której wstępem były krótkie prezentacje. Jedną z nich poprowadziłem ja – na temat alei Na Skarpie i partycypacji społecznej w ogóle.

Przedstawiam temat mojego wystąpienia:

Kto bierze udział w ‚grze w miasto’ i jak zostać jednym z graczy.
Czy metody projektowe, którymi przez lata posługiwali się urbaniści, mogą być jeszcze dzisiaj efektywne? Czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto za nich pomyśli? Rzecz o tym, że partycypacja społeczna jest elementem funkcjonowania społeczeństwa otwartego i w tym sensie jest dzisiaj koniecznością.
Śniadanie Na Trawie było bardzo udane. Mieliśmy ciekawe wykłady, ciekawą dyskusję i smaczne ciastka. Dziękuję tym, którzy zjawili się. Tych, którzy w Śniadaniu udziału wziąć nie mogli, zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem Gazety Stołecznej.
Niedługo później odbył się Podwieczorek na Trawie – spotkanie podsumowujące cały cykl Śniadań.

W czwartkowej Gazecie Wyborczej dodatek specjalny: opracowany przez Jerzego S. Majewskiego Spacerownik SKARPA WARSZAWSKA. Autorzy zapowiadają wiele ciekawostek! A w niedzielę 11 października WSPÓLNY SPACER po Skarpie!!

Razem z panią redaktor Elżbietą Uzdańską wybraliśmy się na Skarpę, aby porozmawiać o skarpowym potencjale i o tym, co to znaczy być zakochanym w Skarpie.

tablica na ogrodzeniu Muzeum Ziemi PAN

Muzeum Wojska Polskiego – jeszcze w Śródmieściu

wejście na skarpę przy Pałacu Kazimierzowskim

wielki socrealistyczny plac na tyłach Placu Trzech Krzyży

Powiśle u podnóża kampusu UW
W Warszawie istnieje ponad 260 km ścieżek rowerowych. Najbardziej znana i najdłuższa z nich to tzw. Szlak Wisły, którą przebyć można trasę z Młocin, przez Stare Miasto i Łazienki do Powsina.

Na terenie Śródmieścia, równolegle do Szlaku Wisły, wiedzie Podskarpowa Ścieżka Rowerowa będąca dla niej alternatywą:

„zaczyna się w pobliżu Mostu Gdańskiego, a kończy na terenie parku im. marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego. Dokładna trasa biegnie następująco:

* … Szlak Wisły – koło Mostu Gdańskiego przejazd na druga stronę ulicy – Wybrzeże Gdańskie – Grodzka – Rynek Mariensztacki – Sowia – Furmańska – Browarna – Oboźna – Dynasy – Topiel – Kruczkowskiego – Park Rydza-Śmigłego – Szlak Wisły …”
[http://warszawa.wikia.com/wiki/%C5%9Acie%C5%BCki_rowerowe, odczytane 27.07.2009]

Zaznaczyłem ją na mapie czerwoną linią. Dodatkowo zaznaczyłem trasy, które mogłyby zostać wytyczone.

Zielony kolor to koncepcja trasy rowerowej wzdłuż Alei na Skarpie. Miałaby ona cenne walory edukacyjne i krajobrazowe (widoki z górnego tarasu Wisły oraz obiekty, wzdłuż których przebiega).

Trasy oznaczone kolorem pomarańczowym mogłyby stanowić potrzebne połączenie trasy Podskarpowej oraz Alei na Skarpie. Połączenie w poprzek linii kolei średnicowej umożliwiłby planowany tunel wykonany w nasypie.